Minoriterer i det norske samfunnet – og i norske medier

bookmark

Prosa lanserer årets siste nummer med samtale og fest!

onsdag 28. november 2007, kl. 19:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Prosa

Inngang: Gratis

Den aktuelle rammen for samtalen er Ali Farah-saken, om mannen som ble ”tatt for en annen” og forlatt hardt skadd av ambulansepersonell i Sofienbergparken i Oslo i august i år. Mediene har viet saken stor oppmerksomhet, Ali ble løftet ut av gruppen "mistenkelig utlending" og sett som et enkeltindivid. Men hva førte den massive medieoppmerksomheten til for øvrig?

Ullevål universitetssykehus lovet i september, etter kritikk i ekstern evaluering, at de "umiddelbart skal sette i gang med konkrete tiltak for å sikre oss gode holdninger og riktig adferd blant våre ansatte". Hvilke tiltak er satt i verk? Og hva kan mediene lære av denne saken? 

Samtalen ledes av Anne Hege Simonsen og Elisabeth Eide, har nylig sammen utgitt boken "Mistenkelige utlendinger. Minoriteter i norsk presse gjennom hundre år". De jobber begge ved Journalistutdanningen på Høgskolen i Oslo, og Elisabeth Eide også på CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge) ved Universitetet i Oslo.

Øvrige deltakere:
Kohinoor Nordberg, artist, samboer til Ali Farah
Tove Strand, direktør ved Ullevål universitetssykehus
Marianne Mikkelsen, leder for NRK FleRe, et prosjekt for å rekruttere journalister med minoritesbakgrunn til NRK
Ragnhild Sollund, forsker ved NOVA, har nylig utgitt boken "Tatt for en annen", der hun studerer holdninger hos polititet til etniske minoriteter – og vise versa
Hanna Wozene Kvam, skribent og artist

VELKOMMEN! Si gjerne fra til Thomas Næss Thoresen på post.prosa@gmail.com om du kommer!

Ingen arrangement