Morgenbladetsamtalen

bookmark

Like viktig som Koranen?

fredag 24. april 2009, kl. 17:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Morgenbladet

Inngang: Gratis

«Hadith» er beretninger om profeten Muhammads liv og levnet, slik de ifølge islamsk historieskrivning ble overlevert fra hans samtidige følgesvenner, overveiende i muntlig form, og senere skrevet ned.

Beretningene om Profeten ansees som en kilde til veiledning og rettledning, både på selvstendig grunnlag og som utfyllende og anskueliggjørende forklaring av budskapet i Koranen, og inngår i islamsk dannelsestradisjon den dag i dag.

Nora S. Eggen, arabiskfilolog og stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo har oversatt Muhyi al-Din al-Nawawis hadith-samling Riyad al-salihin (De rettvises hager) til norsk. Denne kvelden møter hun religionsviter og journalist i Morgenbladet Marius Lien til samtale om hadithene og islams sprikende fortolkningstradisjoner.

Ingen arrangement