Morgendagens verdiskapere

bookmark

Debatt

mandag 26. april 2010, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Stiftelsen AksjeNorge

Inngang: Gratis

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo og NHO Oslo & Akershus retter AksjeNorge blikket fremover – mot morgendagens verdiskaping og verdiskapere. Det blir smakebiter på de gode idéene hos dagens unge gründere – og sammen med disse slipper vi til  representanter fra politikk og næringsliv anno 2010. Hvor forberedt er skolen når det gjelder å gi elevene nødvendig kompetanse for morgendagens næringsliv? Arrangementet markerer også at årets investerings- og analysekonkurranser for elever i videregående skole og studenter på universitet og høyskole er avsluttet. Vinnerne får sine premier!

PROGRAM
Hvor forberedt er skolen for morgendagens verdiskaping?
● Truls Wickholm, utdanningskomiteen på Stortinget
● Olaf Stene, regiondirektør NHO og styremedlem Ungt Entreprenørskap Oslo
● Pål Riis, rektor Ullern videregående skole 

Medeierskap og partnerskap skole/bedrift
● Audun Blegen, næringspolitisk direktør Veidekke 

Multifilm UB – Oslos beste ungdomsbedrift 2010
● Tarald Moe Bjølseth, daglig leder
● Monika E. Villumstad, personal- og markedsføringsansvarlig
● Jørgen Pettersen, økonomiansvarlig 

Paneldebatt
Ordstyrer John Peter Tollefsen fra AksjeNorge 

PREMIERING
● Beste makroelev
● Elevinvestor
● Studentinvestor 

Kristian Tunaal, aksjeanalytiker DnB NOR Markets, kommenterer vinnerporteføljene for Elevinvestor og John Peter Tollefsen besvarelsene for beste makroelev. 

Det blir kunstneriske innslag formidlet gjennom Dux Foss musikkmanagement UB. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Påmelding til tb@aksjenorge.no innen 25. april.

Ingen arrangement