Mot et utvidet estetikkbegrep

bookmark

Lørdagsforedrag ved Kjersti Bale

lørdag 21. mars 2009, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Estetikk handler om det sansbare. Et trekk ved våre dagers kunst og kultur er at vi finner så mange eksempler på sammenstillinger som forener ulike sanseinntrykk: Installasjoner av lyd, tekst og bilde eller video, romaner med dokumentarfoto, filmer og tv-serier der musikk er en integrert del, forestillinger som forener tekst, musikk og dans. Professor i litteraturvitenskap Kjersti Bale tar i dette foredraget utgangspunkt i estetikk som en innfallsport til slike legeringer, og setter det inn i en historisk sammenheng. Bale har vært redaktør for boken Estetisk teori og er i vår aktuell med en Estetikk: En innføring.

Det lyser praktisk talt av ivrig formidling. […] Bale får teksten til å renne som klart, kalt vann, og det skaper en åpenhet som neppe senker nivået, men som gjør det til en fest å lese. 
Les Susanne Christensens anmeldelse av Estetikk: En innføring.

Ingen arrangement