Musikk og religion 1

Musikk og religion

bookmark

Fersk antologi om musikk og religion på Cappelen Damm Akademisk

torsdag 9. mars 2023, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: OsloMet, Institutt for estetiske fag

Inngang: Gratis

I antologien Musikk i religion. Tekster om musikk i religion og religion i musikk rettes oppmerksomheten mot musikkens rolle i ulike religioner og ulike religiøse sammenhenger.
Utgivelsen, som er en e-bok, setter søkelyset på møtepunkter mellom musikk og religion. Boken viser noe av bredden og tverrfagligheten i dagens musikkforskning, og redaktørene ønsker at kompleksiteten i møtet mellom musikk og religion skal tre frem både implisitt og eksplisitt.

På ulike vis viser de ulike bidragene dette. I boken finner du refleksjoner omkring blant annet jazz, populærmusikk, samisk musikk og vestlig klassisk musikk, med utgangspunkt i varierende religiøse forståelser og tradisjoner (protestantisk, katolsk og ortodoks kristendom, jødedom, samisk tradisjon, og bahai-tro). Til felles har de at de alle grunner i en eller annen form for estetisk erfaring og opplevelse, i erfaringen av møtet mellom musikk og religion.

På lanseringen møter dere flere av forfatterne.

Boken kan lastes ned her og bestilles i print-utgave

Redaktører for boken er Henrik Holm (OsloMet) og Øivind Varkøy (NMH)

Ingen arrangement