Næringspolitikk i krisetid

bookmark

Konferanse

torsdag 25. juni 2009, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Res Publica

Inngang: Gratis

Påmelding: konferanse@respublica.no Gratis inngang og lunsj til første 100 påmelde. (Førstemann til påmeldingsmølla…) Les program på http://www.respublica.no.

Norge: det eneste velstående landet uten en teknologipolitikk? Kan vi snu en krise til en mulighet? Hvilken type næringspolitikk bør føres i kjølvannet av finanskrisa? Hvilket spillerom har vi og hvordan kan konsekvensene av krisa begrenses?

Økonomiene i Baltikum – status og konsekvenser.

Denne konferansen presenterer mekanismene som finanskrisa har satt i sving og skisserer valgene vi står overfor for å redde realøkonomien.

Hovudinnledere:

Annalisa Primi er økonom i Avdelingen for vitenskap og teknologi ved OECD i Paris og ekspert på teknologipolitikk i OECD. Hun peker på betydningen av teknologipolitikk for Norge.

Erik Reinert er professor i økonomi ved Universitet iTallinn og forfatter av bøkene Spontant kaos og How rich countries got rich and why poor countries stay poor.

Jayati Ghosh er professor i økonomi ved Jawaharlal Nehru University i New Delhi og leder Senteret for økonomisk planlegging der. Ghosh er ekspert på næringspolitikk og finanskriser og gir et globalt perspektiv fra den tredje verden.

Rainer Kattel er professor ved Universitetet i Tallin. Han er ekspert på finanskrisa og vil snakke om raseringen av økonomiene i Baltikum.

Det internasjonale ekspertpanelet møter representanter fra de rødgrønne regjeringspartiene:
Arbeiderpartiet (Marianne Aasen), Sosialistisk Venstreparti (Heikki Holmås) og Senterpartiet (Per Olaf Lundteigen).

Velkommen!

Ingen arrangement