Når kjappe svar ikke fins

bookmark

Debatt

onsdag 23. september 2009, kl. 14:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forskningsrådet

Inngang: Gratis

Noen frø spirer etter ett år, andre etter tjue. Selv om det kan ta litt tid, er dagens forskning svaret på morgendagens utfordringer.

Man høster som man sår, men hvordan skal vi så på beste måte, slik at vi kan høste av forskningen i morgen, eller om ti år eller om tjue år? Hva er god forskning? Hvem kan forutse i dag hvilken forskning som vil få stor praktisk betydning i fremtiden?

Norges Forskningsråd inviterer til refleksjon og meningsutveksling på Litteraturhuset i Oslo den 23. september klokken 14.00-16.00 under årets Forskningsdager. Bli med når vi forteller historier om grunnforskning og annen forskning som har lykkes, om de lange sporene fra forskning til nytt produkt, ny behandling og ny kunnskap, og ta del i diskusjonen om hvordan samfunnet skal styrke norsk forskning, slik at den virkelig blir en gullkantet investering for fremtiden.

Disse deltar i diskusjonen:
Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo
Departementsråd Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet
Divisjonsdirektør Anders Hanneborg, Norges forskningsråd
Ekspedisjonssjef Kari Balke Øiseth, Kunnskapsdepartementet
Professor Per Brandtzæg, Oslo Universitetssykehus
Seniorforsker Egil Kallerud, NIFU Step

Møteleder: Aslak Bonde

Arrangementet er åpent for alle. Lett servering.

Ingen arrangement