Når symbol blir til språk

bookmark

Å skrive "esperanto" på "kinesisk"

tirsdag 13. oktober 2009, kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Leser søker bok og ISAAC-Norge

Inngang: Gratis

BLISS er symbolspråket heile verda kan forstå. Med enkle symbol er eit heilt språk sett saman. Språket er universelt. Og på dette språket finst det bøker. Lær meir om BLISS – språket absolutt alle kan lese. Torhild Kausrud frå ISAAC-Norge fortel kvifor BLISS blei laga og kven som bruker det i dag. Leser søker bok syner deg aktuelle BLISS-bøker.

Ingen arrangement