Nordisk sjenerøsitet, farvel?

bookmark

Om den nordiske velferdsmodellens fremtid

tirsdag 6. april 2010, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nordisk ministerråd Oslo

Inngang: Gratis

Eldrebølge, konkurransekraft og arbeidsmoral er sentrale begrep i nordisk velferdspolitikk. Har vi et nytt og hardere arbeidsmarked i møte, og må vi altså si farvel til nordisk sjenerøsitet? Møteleder: Bjørn Hansen (tidl. URIX).

Du møter: Rigmor Aasrud (nordisk samarbeidsminister), Tone Fløtten (Fafo), Eskil Wadensjö (Stockholms Universitet), Jørgen Goul Andersen (Aalborg Universitet), Ove Vanebo (Fremskrittspartiets Ungdom) og Magnus Marsdal (Manifest Analyse).

For mer informasjon: www.nordenifokus.no/seminar

Ingen arrangement