Nordområdene nå

Nordområdene nå

bookmark

Om vekst, vern og politikk i nord

onsdag 18. oktober 2017, kl. 14:00 til kl. 16:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Arctic Frontiers, Kirkeneskonferansen og Nordområdesenteret

Inngang: Gratis

Nordområdene står i sentrum for norsk politikk. Vår utenrikspolitikk, sikkerhet og økonomi dreier seg i stor grad om utviklingen i nord. Omstillingen i norsk økonomi har gjort utviklingsmulighetene i nord særlig viktig for hele landet. Derfor preges livet i nord av storpolitikk mer enn noe annet sted. Barentssamarbeidet har en sentral rolle i dette bildet. Samarbeid og godt naboskap med Russland, Sverige og Finland i nord fremmer vekst, stabilitet og sikkerhet. Tillit skapes på tvers av gamle skillelinjer. Samtidig satses det mer enn noen gang på mulighetene i nord. I 2018 markerer vi 25 år siden Barentssamarbeidets opprettelse. Hvilken betydning har samarbeidet for vekst og sikkerhet i nord, og hvilken rolle vil det ha i fremtiden? Hva blir viktig for næringsutviklingen nord i tiden som kommer? Hvordan nyttiggjør vi oss best av vekstmulighetene i våre nordområder og i Barents? Hvilke forventninger og tanker har vi om regjeringens nordområdepolitikk? Hvor ligger den innenriks- og utenrikspolitiske tyngden når vi snakker om nordområdesatsing?

Ingen påmelding – førstemann til mølla!

Ingen arrangement