Norge uten stemmerett i Europa

bookmark

onsdag 12. august 2009, kl. 18:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Europabevegelsen Akershus

Inngang: Gratis

Europabevegelsens leder, Paal Frisvold innleder til debatt med Akershus kandidater til stortingsvalget og publikum

I stortingsvalget får vi innflytelse over politiske vedtak som gjelder vår hverdag. I EU vedtas også en rekke beslutninger som angår deg og meg, men der har vi ingen eller svært få muligheter til å delta i utforming, diskusjoner og forhandlinger om innholdet i regelverket vi er pålagt å følge. Dette ønsker vi å sette søkelyset på ved å belyse hvordan EØS-avtalen fungerer i praksis. Etter en innledning om hovedlinjene i EØS-avtalen, med eksempler på hvordan EUs lovgiving endrer samfunnet vårt, vil det bli diskusjon og debatt. 

Ingen arrangement