Normalisering av rasisme

Normalisering av rasisme

bookmark

En tverrfaglig konferanse

lørdag 23. september 2017, kl. 10:00 til kl. 18:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Radikal Portal

Inngang: Gratis med påmelding

Utbredelse av og aksept for rasistiske holdninger i normalbefolkningen er et underbelyst tema i norsk offentlighet. Denne konferansen tar opp temaer som makt og strukturell rasisme, implisitt diskriminering, rasisme i pressen og dehumanisering av flyktninger.

Etter at en norsk høyreekstremist drepte 77 mennesker, har partiet han var medlem i kommet i regjeringsposisjon og spredt hatefull retorikk overfor innvandrere, flyktninger, muslimer, roma, uføre og fattige. Andre politiske partier har tilpasset seg denne retorikken, og den har fylt avisenes spalteplasser. Utbredelse av og aksept for rasistiske holdninger i normalbefolkningen er et underbelyst tema i norsk offentlighet. Det snakkes mye om “ekstremisme”, skjønt dette betegner bare holdninger som til enhver tid betraktes som ytterliggående. Når rasisme og xenofobi aksepteres som normalt, og uttrykkes i eufemismer av mainstreampolitikere, -intellektuelle og -journalister er dette potensielt farligere fordi hatet og dehumaniseringen unntas fra refleksjon. Denne konferansen problematiserer dette temaet fra ulike perspektiver. Den tar opp temaer som: – makt,strukturell rasisme og implisitt diskriminering – rasisme i pressen – eufemismer og språkets rolle – dehumanisering av flyktninger – hatprat og vold – hvordan høyreekstemister jobber for å bli mainstream, bruk av kvinneundertrykking i minoritetsmiljøer i rasistisk øyemed og ettervirkningene av kolonialismen. Den samler akademikere, skribenter og aktivister som har opplevd rasismen fra ulike hold for å diskutere dette aktuelle fenomenet.

Med bl.a. Mariel Aguilar-Støen, Lene Auestad, Sindre Bangstad, Magnus Eriksson, Eva Marie Fjellheim, Kim Fredriksson, Tor Jones, Ixchel Léon, Joakim Møllersen, Sofia Rana.

Påmelding: radikalportal@gmail.com.

Ingen arrangement