Norsk presse i kald krig

bookmark

Lørdagsforedrag ved Arnhild Skre

lørdag 3. mai 2008, kl. 14:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Fredsrusen varte i knapt to år. Ved nyttår 1948 bragte stormaktsspenningen krigsfrykten tilbake til Europa. USA og Sovjet mistenkte hverandre for gigantiske ekspansjonsplaner, begge ville sikre innflytelsessfærer og Europa var stedet der rivaliseringen begynte. Norge holdt på blokkuavhengighet, på «brobyggingspolitikken». Men hva skjer når Tsjekkoslovakia og Finland på senvinteren får Sovjet-lydige regjeringer og ryktene begynner å gå om at Norge står som neste land på Moskvas ønskeliste? 

Mediehistoriker og Aftenposten-journalist Arnhild Skre har i regi av forskningsprosjektet Norsk Presses Historie studert norske avisers holdninger i begynnelsen av den kalde krigen. Hun forteller om meningsutviklingen i pressen fra nøytralitetsforsvar til NATO-kampanje.

Ingen arrangement