Norsk romani-/taterpolitikk

bookmark

Høring

onsdag 12. november 2008, kl. 10:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Helsingforskomiteen, i samarbeid med Wergelandsenteret

Inngang: Gratis

Taterne i Norge har vært utsatt for sterk undertrykkelse. Myndighetene har bedt om unnskyldning og opprettet støtteordninger. Men er det nok? Hva er innholdet av politikken i dag?

Program:
10:00 Utfordringer for norsk romanipolitikk
Ved Bjørn Engesland, Generalsekretær, Den norske Helsingforskomité 

10:10 Både norsk og tater? Personer fra romanifolket forteller
– Bjørn Grannum
– Jim Roger Pettersen
– Ketil Lassen 

10:40 Politikken overfor reisende i det 20. århundret
Karen-Sofie Pettersen, Post doktor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

11:00 Romanifolket offer for norske menneskerettighetsbrudd
Gunnar M. Ekeløve-Slydal, Assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité 

11:10 Filmdokumentasjon av taterskjebner
Karoline Frogner, Dokumentarfilmskaper 

11:20 Wergeland og de norske minoritetene 
Irene Gressli Haugen, Daglig leder, Wergelandsenteret 

11:30 Kaffe/te 

11:45 Norske myndigheter og Romanifolket
Ninni Kate Rognli, Avdelingsdirektør, Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

12:00 Politisk oppvåkning i forhold til romanifolket
Ane Sofie Tømmerås, advokat, medlem av Kulturfondets styre, tidligere Stortingsrepresentant 

12:15 Offentlige tiltak som har betydning for romanifolket/taterne

– Bakgrunnen for Kulturfondet, Hans Erik Børresen, Underdirektør, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
– Virksomheten til Kulturfondet, Bjørn Jansen, styreleder
– Støtte til organisering, Erik Mosli, Rådgiver, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
– Billighetserstatningsordning, Wenche Bjørland, Avdelingsdirektør, Justissekretariatene, Justisdepartementet
– Glomdalsmuseets romaniutstilling, Mary Møystad, Faglig ansvarlig
– Likestillings- og diskrimineringsombudet, Heidi Wyller, Rådgiver
– Presentasjon av prosjektet ”Taterfolket fra barn til voksen”, Anne-Mari Larsen, Førstelektor, Dronning Mauds Minne Høgskole for førskoleutdanning 

13:15 Lunsj 

14:00 Svakheter ved norsk romanipolitikk
Erling Folkvord, medlem i Oslo bystyre, tidligere Stortingsrepresentant 

14:15 Paneldebatt: behovet for å øke kunnskapen om romanifolket i norsk skole og samfunnsliv for øvrig. Har Norge en bærekraftig romanipolitikk?
– Raimo Valle, Statssekretær for same- og minoritetssaker, Arbeids- og inkluderingsdepartementet
– Kari Lise Holmberg, Stortingsrepresentant, Høyre
– Alvin Eilertsen Viborg, Styreleder, Romanifolkets Kystforening
– Lennart Karlsen, Håndverker 

15:15 Sluttord og appeller…
– Taternes Landsforening 
– Landsorganisasjonen for romanifolket 
– Den norske Helsingforskomité

I tilknytning til høringen er det utstillinger i regi av fotograf Bernt Eide og Glomdalsmuseet.
Høringen er åpen for alle interesserte.

Les mer om bakgrunnen for høringen her (av assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité Gunnar M. Ekeløve-Slydal).

Høringen er støttet av Fritt Ord og skjer i samarbeid med Wergelandsenteret

Ingen arrangement