Norske seksualiteter

bookmark

Lansering

mandag 9. februar 2009, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Cappelen akademiske forlag, CULCOM og senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO

Inngang: Gratis

Lansering av boka Norske seksualiteter Wencke Mühleisen og Åse Røthing (red.)

Program:
Kort introduksjon til boka ved kjønns- og medieforsker Wencke Mühleisen og kjønns- og seksualitetsforsker Åse Røthing.
Innlegg ved en av bidragsyterne, sosiolog og prostitusjonsforsker May-Len Skilbrei (FAFO).
Kommentarer av sosialantropolog og kulturforsker Thomas Hylland Eriksen (UiO) og sosiolog og seksualitetsforsker Agnes Bolsø (NTNU)
Diskusjon og samtale.

Noen av spørsmålene forfatterne stiller i boka:

• Hva oppfattes som god norsk sex?
• Er noen seksualiteter mer norske enn andre?
• Hva har staten med seksualiteten å gjøre?
• Hvor går grensen mellom god seksualitet og dårlig, eller rett og slett feil seksualitet i Norge? 

Boka handler blant annet om:

• koplinger mellom seksualitet og norskhet i lærebøker for ungdomsskolen
• medias framstilling av den norske idealkroppen
• statens oppskrift på hva et godt parforhold er
• hvilke forståelser av transseksualitet som finnes i dag
• nigerianske prostituerte som gjør prostitusjon på feil måte og feil sted
• regulering av kvinners seksualitet i krigstid

Bidragsytere:
Arnfinn Andersen, Hilde Danielsen, Tor Folgerø, Tone Hellesund, Fredrik Langeland, Claudia Lenz, Wencke Mühleisen, Åse Røthing, May-Len Skilbrei og Stine Helena Svendsen

Ingen arrangement