Northern Imaginary

bookmark

Lansering og pressekonferanse

onsdag 12. november 2008, kl. 11:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Delta Press

Inngang: Gratis

Det er med stor glede at man parallelt med Mangfoldsåret kan presentere boken Northern Imaginary. Boken er den tredje og avsluttende del i trilogien Northern Imaginary, som startet med titlene: 1. Encounter, 2. Intimate Absence og nå Northern Imaginary. materialet til trilogien er hentet fra Arktis og Nord-områdene. 

Boken Northern Imaginary beskriver land og natur, forholdet mellom språk og landskap, sosiale forhold og lokal kunnskap, kulturelle endringer og administrasjon i Nordlige og Arktiske samfunn. Nordområdene og Arktis er geografisk en stor del av planeten og representerer en rekke forskjellige kulturer sirkumpolart. Når man reiser i disse områdene og møter mennesker er det lett å oppdage at det er mange forhold som knytter områdene sammen blant nnet resurser og klima. Det som også binder Arktis og Nordområdene sammen er at de er blant de første som blir utsatt for klimaendringer, tap av språk, tap av tradisjonell kunnskap og felles trusler knyttet til globalisering og sentralisering. Disse samfunn er ofte små og sårbare og lever under marginale forhold. Når materialet til denne boken ble innsamlet og man samtidig møter menneskene der for å diskutere lokale forhold i disse områdene opplever man et stort engasjement. Mange av temaene, knyttet ikke ”bare” til Nordområdene, er også av global interesse selv om dette ikke til enhver tid er forstått. I arbeidet med dette prosjektet oppdager man raskt at temaene som diskuteres ikke hører hjemme i et privat rom, men tvert imot i et offentlig rom som i dette tilfellet har resultert i denne bok produksjonen. Boken er skrevet av 26 forfattere fra 6 forskjellige land alle med en profesionell tilhørighet. Det er ingen direkte sammenheng mellom de forskjellige essay, men ved å lese dem, oppdager man snart en felles forståelse og bekymring for områdene hos alle deltagere. I de senere år har det oppstått et større fokus på Arktis og Nordområdene gjennom klimaendringer og mulig utnyttelse, ofte fra miljøer uten interesse eller kunnskaper om de områdene som blir diskutert eller besøkt. 

Trilogien som helhet har vært under produksjon i 9 år, er også knyttet til en oppfatning og betydning av kunstens plass og ansvarsforhold i det offentlige rom. Denne boken inkluderer også spørsmål om kunstnerisk praksis, redefinisjon og reetablering av kunst om politisk verktøy mere enn som en kulturel handelsvare. Det er vanskelig å se disse spørsmål uten i et videre perspektiv i samhandling mellom forskjellige kulturer, fra den enkelte kulturs perspektiv. Dette er nært knyttet til identitetsdannelse og kulturelle ulikheter. Hvis en kulturel debatt skal ha noen mening i fremtiden må dette være knyttet til en betydning og forståelse av kulturelle forskjeller og mangfold.

Velkommen til lansering og pressekonferanse!

Ingen arrangement