Nuclear Weapons – Abolition Now!

bookmark

Åpen europeisk nedrustningskonferanse

fredag 9. april 2010, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: MedFred, i samarbeid med Norges Fredsråd, Nei til atomvåpen og Norsk Tjenestemannslag

Inngang: Gratis

Etter Obama? Hva nå? Det siste året har vært et viktig år for visjonen om en verden uten atomvåpen. I Praha erklærte President Obama at USA går inn for å søke fred og sikkerhet i en verden uten atomvåpen. I juni samme år fikk Obama støtte fra fem politiske veteraner her i Norge. Samme type utspill har kommet i mange europeiske land, nå sist fra Belgia, der de går inn for at forhandlinger om en atomvåpenkonvensjon som forbyr atomvåpen må starte snarest. Senere på året ble det avholdt en spesialsesjon i FNs sikkerhetsråd som vedtok resolusjon 1887 om kjernefysisk sikkerhet og ikke-spredning av atomvåpen. I det innledende avsnittet i denne resolusjonen står det at Sikkerhetsrådet er enige om "å søke en tryggere verden for alle og å skape forutsetningene for en verden uten atomvåpen, i samsvar med målene i Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen”.

Den norske Nobelkomiteen satte fokus på dette skiftet i amerikansk og internasjonal politikk ved å gi fredsprisen til Obama. Vi i atomvåpenbevegelsen gjorde vår del av jobben ved å organisere et fakkeltog til støtte for visjonen om en atomvåpenfri verden, og hadde hele 10 000 med oss da vi nådde frem til Grand Hotel. Nå skal vi omsette det folkelige engasjementet i konkret handling. Kampen for en atomvåpenfri verden har allerede vært lang, og den må kjempes videre. Den forrige Tilsynskonferansen i 2005 havarerte fullstendig. Det er nå viktigere enn noen gang at sivilsamfunnet holder forventningene oppe og kommer med et klart og tydelig krav: Vi vil ha en konkret og forpliktende plan med tiltak og tidsfrister for å ruste ned og etablere et forbud mot atomvåpen.

International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) er en partiuavhengig sammenslutning av leger, medisinstudenter og annet helsepersonell i over 60 land som arbeider for en tryggere verden uten atomvåpen. IPPNW fikk i 1985 Nobels fredspris.

Program

9:00 – 12:20: Plenary Sessions

Introductory note (9:00-9:20) Julian Hamfjord (OC)
About the IPPNW (9:20-9:45) Bjørn Hilt (IPPNW)
What is the Non-Proliferation Treaty and how could it be improved? (10:05-10:55) Morten Bremer Mærli (IPPNW, Pugwash)
About nuclear weapon states (11:20-12:20) Lars Pohlmeier (IPPNW)

15:00 – 16:15: Workshops and Courses

Building a strong IPPNW castle by students (Part 1) Katarina Bergman (NWIP)
Nuclear activism (Part 1) Thomas Moe Johansen (Red Cross Youth), Vibeke Norvang & Julian Hamfjord (IPPNW)
Civil society as a global player. Get the message to the kids! (How to raise awareness about the dangers of nuclear weapons at schools?) Ursula “No-to-nukes” Gelis (IKFF)

16:30 – 18:30: Panel Discussion on the Role of Health Professionals
Should health professionals always be neutral or do they have a responsibility for reporting human rights violations or take a political stand?
Dagfinn Bjørklid (NORWAC), Atle Fretheim (MSF) and Mads Harlem (Red Cross)
Debate leader: Ragnhild Therese Nordvik

Ingen arrangement