Ny debatt

Ny debatt

bookmark

Sex som arbeid, underholdning og vare

torsdag 1. mars 2018, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset, UngOrg og SNU (Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom)

Inngang: Gratis

Sex er overalt, hele tiden. Man blir bombardert med avkledde kropper og seksuelle handlinger både på film, TV og i sosiale medier – og porno er aldri mer enn et par tastetrykk unna. Sex som underholdning blir stadig mer akseptert, men hvilken betydning har dette for den oppvoksende generasjonen, kjønnslikestillingen og samfunnet ellers? Hvordan burde man forholde seg til pornoens ubegrensede tilgjengelighet? Og er seksualisert underholdning nødvendigvis et onde?

Innledning v/ Caroline Omberg

PANEL:
Mimi Shikerina, representant for den feministiske ungdomsorganisasjonen Jentefronten
Eirik Husby Sæther, politietterforsker og forfatter av Pornomania
Stine Nygård, leder av SNU
Lene Antonsen, vernepleierstudent ved Høgskolen i SørØst Norge som selger toppløse bilder av seg selv via sosiale medier

ORDSTYRER:
Rahman Chaundry, leder av Elevorganisasjonen

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med SNU (Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom).

Ingen arrangement