Ny debatt

Ny debatt

bookmark

Velferdsprofitører eller velferdsentreprenører?

torsdag 23. november 2017, kl. 19:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Dette var en av de mest aktuelle og omstridte debattene under årets stortingsvalg.

Norge er en velferdsstat hvor alle har tilgang til velferdstjenester som skole og sykehus. Det er skattebetalerne som finansierer velferdsstaten. Samtidig kan ikke folk velge fritt hvilken barnehage, skole, sykehus eller eldrehjem de ønsker å benytte seg av, fordi private og offentlige velferdstilbud ikke er likestilte.

Bør private og offentlige tilbud likestilles slik at folk kan velge fritt, eller vil det føre til et dårligere offentlig tilbud? Vi tar debatten!

Panel:

Andreas Brännström, FpU
Gard Frøvoll, Unge Venstre
Henrik Dahl Jacobsen, AUF
Rauand Ismail, Grønn Ungdom

Ordstyrar: Johan Hertzberg

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonen i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Fremskrittspartiets Ungdom.

Ingen arrangement