Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Religionsfrihet i Norge

torsdag 14. februar 2019, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Norge har gode lover mot diskriminering på bakgrunn av religion og livssyn. Likevel opplever mange at de må være diskré om sin personlige tro, eller at lovendringsforslag som har blitt fremmet, truer deres religionsutøvelse. Er vi der vi ønsker å være med hensyn til religionsfrihet i Norge i dag?

Organisasjonen UngDialog er et nettverk for tros- og livssynsorganisasjoner for unge og en møteplass for unge som er interessert i dialog. Nå inviterer de til debatt om status for religionsfriheten i Norge.

Panelet består av:

Kristoffer Stokkeland
Loveleen Rampuri
Ingvill Thorson Plesner (forsker og nettverkskoordinator hos HL-senteret)
Samt ungdompolitikerne
Sarah Lilleberg Safavifard (SU)
Hermann Fåne (Oslo FpU)
Omar Akhtar (Rød ungdom)

Ordstyrer: Amandus Amadeus Syed-Bøe (UngDialog)

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med UngDialog.

Ingen arrangement