Ny debatt 57Foto: Maria Santto, FRC / IFRC

Ny debatt

bookmark

Hvilke utfordringer møter unge flyktninger etter bosetting i Norge?

torsdag 27. februar 2020, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Anbefalt for: Ungdom

Unge flyktninger som kommer til Norge, bærer gjerne med seg traumatiserende erfaringer. Nye studier viser at unge flyktninger sliter psykisk lenge etter at de har ankommet Norge, og at deres psykiske helse kan bli forverret av det såkalte daglige stresset. Å komme til et nytt land kan by på utfordringer, selv etter bosettelse. Språkkompetanse, sosiale nettverk, tilgang til arbeid og følelsen av å ha et meningsfullt liv er avgjørende for god integrering og inkludering.

Hvordan kan vi gi ungdommer, politikere, og samfunnet generelt kunnskap om hvordan vi kan forhindre utfordringene unge bosatte møter?

Innledere blir:

  • Hilde Liden – forsker ved Institutt for samfunnsforskning
  • Margrethe Schensen – Oslo kommune
  • Christine Rackwitz – Redd Barna

Hilde Lidén er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har forsket på oppvekst, migrasjon, integrerings- og familiepolitikk, og har gjort studier og utgitt rapporter og bøker som omfatter asylsøkende barn, enslige mindreårige flyktninger, etterkommere av innvandrere og barn og unge av nasjonale minoriteter. Hun tok sin doktorgrad ved Sosialantropologisk institutt ved NTNU i 2000.

Margrete Schwensen er Ledende miljøterapeut i Byggveien Bolig, Bydel Østensjø. Hun har jobbet ved bofellesskapet i omtrent 10 år og tidligere jobbet 7 år på mottak for enslige mindreårige. I tillegg jobber hun med ettervern av enslige mindreårige på hybel. Hun har en master i sosialantropologi og tar nå bachelor i barnevern.

Christine Rackwitz er seniorrådgiver på barns rettigheter og integrering i Redd Barna. Hun har jobbet i snart 15 år i ulike stillinger relatert til migrasjon, konflikt og beskyttelse av barn. Internasjonalt har hun blant annet jobbet i Libanon og Vestbredden. I Norge har hun jobbet som miljøarbeider på asylmottak og som verge for enslige mindreårige flyktninger i asylsøker- og bosettingsfasen. Hun har en master i Internasjonale relasjoner.

Ordstyrer er Andrea Edlund, politisk nestleder i Røde Kors Ungdom.

Musikalsk innslag ved Martine Rønning.

Det blir lett servering.

I samarbeid med Røde Kors Ungdom.

Arrangementet strømmes her.

 

Ny debatt 59

Ingen arrangement