Offentliggjøringen av vinneren av Studentenes fredspris 2009

bookmark

onsdag 4. februar 2009, kl. 10:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Studentenes Fredspris, SAIH, NSU og StL

Inngang: Billett

Studentenes fredspris deles ut på vegne av alle studenter i Norge, og er en nasjonal pris. Prisen går til en student eller studentorganisasjon som har utmerket seg i freds- og menneskerettighetsarbeid. Studentenes fredspris søker å sette fokus på internasjonale forhold, og opplyse studenter i Norge.

Vinneren blir kåret av en komité bestående av fire fagpersoner, fire studentrepresentanter og en komitéleder. I 2009 består Fredspriskomiteen av Ole Danbolt Mjøs, Bjørn Hansen, Gro Brækken, Stein Tønnesen, Sigrun Espe, Marte Sendstad, Ina Tandberg, Øistein Svelle og Erik S. Evans. Offentliggjøringen finner sted på Litteraturhuset klokka 10.00 onsdag 4. februar:

10.00 Velkommen
Thor Richard Isaksen, Leder av Studentenes Fredspris

Åpningstale
Ole Danbolt Mjøs, Medlem av Fredspriskomiteen

Offentliggjøring av vinner
Sigrun Espe, Leder av Fredspriskomiteen

Kunstnerisk innslag

Appell på vegne av vinneren

10.30 Fredspriskomiteen er tilgjengelig for spørsmål

Ingen arrangement