Også norsk selskaper skjuler regnskapstall

bookmark

Hvordan et åpent norsk næringsliv kan bidra til utviklingen i Sør

mandag 16. november 2009, kl. 17:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Attac Norge

Inngang: Gratis

Hvordan kan et åpent norsk næringsliv kan bidra til utviklingen i Sør? I selskapenes regnskaper kan vi i dag ikke se hvor mye de tjener, og hvor mye skatt de bidrar med i det enkelte land.På seminaret utfordres politikere og selskaper til å åpne opp for bedre innsyn i regnskapstall

I panelet:
Emilie Ekeberg, leder Attac Norge
Jonas Moberg, sekretariatsleder EITI-initiativet
Harald Brandsås, fagdirektør i Den norske Revisorforening og medlem i skatteunndragelsesutvalget
Tone Kaarbø, avdelingsdirektør for Forebygging og kontroll i Skattedirektoratet
Heikki Holmås, Stortingsrepresentant for SV og tidligere medlem av Finanskomiteen (invitert)

Ordstyrer: Jostein Hole Kobbeltvedt, rådgiver global økonomi i Kirkens Nødhjelp

Ingen arrangement