Olja

bookmark

Gudmund Skjeldal, Simen Sætre og Helge Ryggvik

torsdag 26. november 2009, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Vi lever i et oljeeventyr, på et berg av oljerikdom med huset fullt av oljepenger. Eller er vi oljespekulanter med oljeutslipp, klimakatastrofer og verdens fattigdom på vår samvittighet? Olja har blitt en så internalisert del av det norske dagliglivet og dagligspråket at den omtales i klisjeer det er vanskelig å legge konkret mening i lenger. Hvilken betydning har olja i den norske økonomien i dag? Hva har den gjort med oss som samfunn, og hvordan påvirker den oss som mennesker?

Det er få oljehistorier i norsk skjønnlitteratur, og i dette fjerde møtet i vår serie om litteratur, politikk og økonomi har vi vendt oss mot faglitteraturen. Gudmund Skjeldal, Simen Sætre og Helge Ryggvik kom i høst ut med tre vidt forskjellige bøker om den norske olja. Sætre tar for seg Norges rolle som internasjonal oljestat og likhetene våre med andre oljestater. Gudmund Skjeldal skriver i sin bok Feber en alternativ norsk oljehistorie og stiller spørsmål både ved oljeeventyret og kritikken av det. Helge Ryggvik er oljehistoriker og har med høstens utgivelse stilt spørsmål om hvor økonomisk oljeøkonomien vår egentlig er. På Litteraturhuset i kveld stiller vi dem spørsmålet: Hva vil det si å være en oljenasjon?

Samtalen ledes av Dagens Næringslivs Bjørn Gabrielsen.

Singelkuttet spesial: Bare Egil Band

 

Foto: Harald Pettersen/StatoilHydro

Ingen arrangement