“Om jeg var i Amerika ville jeg hatt mitt eget TV-show nå”

bookmark

Drømmen om Vesten

tirsdag 17. november 2009, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

For hundre år siden reiste nordmenn og europeere i hopetall til Amerika. De bidro til å bygge det moderne USA, og ble gjerne sett på som modige og respektable nybrottsfolk både i gamlelandet og ’over there’.I dag er både Nord-Amerika og Europa steder der drømmer kan bli virkelighet. De som vil inn kalles lykkejegere, økonomiske flyktninger eller grunnløse asylsøkere.

Mye afrikansk samtidslitteratur beskriver mennesker som drømmer om en annen hverdag. Men kolliderer ikke disse forestillingene ofte med virkeligheten? Vi har invitert to forfattere til samtale om møtet med Vesten i litteraturen. Chika Unigwe gir de nigerianske kvinnene i Antwerpens Red Light District en stemme i romanen On Black Sister’s Street, mens zimbabwiske Petina Gappah skildrer brutte løfter og en lengsel etter forankring i sin novellesamling Klagesang for Easterly som er ute på norsk i november. Samtalen ledes av Dagbladets Fredrik Wandrup.
————————————————————————-

”If I was in America, I would have my own TV show by now”
The dream of the West

A hundred years ago Norwegians and Europeans traveled to America in great numbers. They contributed to the creation of modern day America and were generally seen as brave, respectable pioneers both back home and ’over there’. Today both North America and Europe are places where dreams can come true – and those who want to get in are called fortune hunters, economic refugees or groundless asylum seekers. 

A lot of contemporary African literature depicts people dreaming of a different life. But don’t these conceptions about a better life somewhere else often collide with reality? We have invited two writers to a conversation on Africa meeting the West in literature. Chika Unigwe gives voice to the Nigerian women of Antwerp Red Light District in the novel On Black Sister’s Street, while Petina Gappah portrays broken promises and longing for belonging in her short story collection An Elegy for Easterly. Fredrik Wandrup from Dagbladet moderates the conversation. 


Arrangementet er en del av programmet under Afrikansk uke på Litteraturhuset 16.-21. november. Les mer
her.

Les mer om forfatterne her. 

Afrikansk uke arrangeres av Litteraturhuset med støtte fra Utenriksdepartementet.

Ingen arrangement