Om rasetenkning 1Foto: Helge Brekke

Om rasetenkning

bookmark

Saklig søndag med Jon Røyne Kyllingstad

søndag 12. mars 2023, kl. 13:00 til kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norli Litteraturhuset og Litteraturhuset

Inngang: Hent ut gratisbillett for å være sikret plass

Gjennom flere hundre år har forestillinger om menneskeraser blitt brukt til å forsvare kolonialisme, slaveri og folkemord. De samme forestillingene har også gitt seg utslag i måten samfunn er organisert på – fra skolevesen til eiendomsforvaltning og medisin.

Jon Røyne Kyllingstad er historiker og jobber ved Kulturhistorisk museums avdeling for universitets- og vitenskapshistorie. I boken Rase: en vitenskapshistorie viser han at forskjellige vitenskapsdisipliner har vært brukt – og latt seg bruke – til å forsvare og forklare et biologisk hierarki der mennesker av forskjellig herkomst har ulik verdi.

Også i norsk vitenskapshistorie finnes det tunge innslag av rasetenkning, en ofte oversett del av vår akademiske arv som Kyllingstad trekker frem i lyset denne søndagen. Vel møtt til et spennende foredrag.

Ingen arrangement