Pårørendedag

bookmark

En dag med tema av og for pårørende

fredag 22. september 2017, kl. 09:00 til kl. 16:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Pårørendealliansen

Inngang: Gratis

Program: 

  • 09.00 Velkommen v/ Pårørendealliansen

Innledning – hvorfor markere pårørende og familieomsorgen med egen dag?

  • 09.15 Er pårørende misfornøyde uten grunn?

60 % av henvendelsene til Pasientombudet i Oslo er fra pårørende.

Er de kravstore eller er det tegn på noe annet?

Hva med egne rettigheter? Hvor er de største utfordringene?

Pasientombudet i Oslo/Akershus

  • 10.00 Innleder : Å være pårørende og familie til barn og unge uansett diagnose/tilstand
  • 10.15 Særskilte utfordringer som foreldre og søsken opplever når barn er eller blir sykt; om alt fra hvordan familien påvirkes, til hjelpeapparatet, pleiepenger, søknader, tips og råd. Panel med 4 med egen erfaring/eksperter. Med Geir Lippestad, Kristin Molvik Botnmark + 2 til
  • 11.15 Jobblivet – Hvordan balansere den betalte og den «ubetalte jobben»?

Å være i jobb – rettigheter, permisjoner mm. Skal vi fortelle på jobben at vi er i en pårørende situasjon?

Hvordan «bør» HR og ledere tenke og reagere? Hva har vi «rett» på i jobben? + mye mer. Kristin Molvik Botnmark selv mor/pårørende, tidl.HR leder, forfatter av ny bok «HMS boka »

  • 12.00 Maggies – et nytt tilbud til kreftrammede og deres pårørende – hvis de får lov?

Hva er Maggies og hvordan kan dette hjelpe pårørende? V/stiftelsen Maggies Norge

Maggies er et senter med utgangspunkt i England.

Vi får høre erfaringer fra både pasienter og pårørende og hvorfor dette tilbudet trengs i Norge

Stiftelsen – styremedlem + pårørende

  • 13.00 Pårørendesenter i Oslo/Akershus

Hvilke tilbud gir de? Hva får de henvendelser om?

PIO Pårørendesenteret i Oslo , NKS veiledningssenter Østlandet , Pårørendehuset. LMS

Representanter fra de 3 pårørendesenterne

  • 14.00 Å skrive det av seg – bokbad med pårørendeerfaring

4 forfattere med Pårørendeerfaring har skrevet ulike bøker ut fra deres ståsted. Kort presentasjon av dem og deres bøker. Diskusjon om hva dere erfaringer som pårørende har vært og hva skrivingen har betydd Hanne Karine Sperre – Ventesorg (psyk. utvh. bror) Kristin M. Botnmark – Raushetens grenseland (datter) + 2 til

  • 15.00 Speakers corner – Har DU noe på hjertet?

Her får du en egen talerstol for det DU som pårørende vil ta opp angående hva som bør forbedres, endres eller faktisk fungerer veldig bra! Du får en maks taletid på 3 min til å si hva du har på hjertet!

  • 16.00 Oppsummering og avslutning

 

Praktisk:

Temaene går til oppsatt tid.
Fri adgang
Det er mulig å komme og gå til de som tema som man finner interessante.
Maks 70 plasser
Vis interesse – SKAL – ved å trykke på Facebook arrangement
Kaffe og te står fremme hele dagen
Lokallag/organisasjoner kan gjerne ta med brosjyrer og verve medlemmer!

Ingen arrangement