Partiene svarer velgerne

Partiene svarer velgerne

bookmark

Hør hva politikerne vil gjøre for Oslo de kommende fire år

mandag 8. mai 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Oslo Velforbund

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Møtet er et ledd i Oslo Velforbunds arbeid for å få mer og bedre innbyggermedvirkning i Oslo.

De partiene som stiller til lister til kommunevalget i Oslo i 2023, har fått mange innspill fra velgerne. Blant annet på Oslo Velforbunds møte i Litteraturhuset 8. februar 2023.

På møtet 8. mai skal politikerne svare på hva de vil gjøre i forbindelse med alle innspillene de har fått fra velgerne. Kom og still dem spørsmål om dette.

Alle partiene er interessert i mer kontakt med innbyggerne og mer aktiv medvirkning fra innbyggerne i utviklingen av byen vår. De vil også gjerne fortelle hvordan de tar imot, behandler og følger opp innspill de får fra velgerne om hva som kan gjøres for at Oslo skal bli en enda bedre by å bo og leve i.

Oslo Velforbund inviterer derfor til et møte der alle partiene får anledning til å møte innbyggere. Hensikten er bedre kontakter, samtaler og diskusjoner mellom politikerne og innbyggerne i Oslo.

Opplegget for møtet blir:

  • Velkommen til møtet – Representant for Oslo Velforbund
  • Innbyggerne og interesseorganisasjonene møter partiene: Hvert parti får et eget bord der alle som vil, kan komme og snakke med dem.
  • Avslutning – Representant for Oslo Velforbund

Velkommen!

Ta gjerne med deg andre interesserte.

Møtet er en oppfølging av møtet 8. februar der velgerne kom med innspill, ideer og forslag til hva de ønsket politikerne skulle gjøre den kommende fireårsperiode i Oslo kommune. Du er velkommen også om du ikke var på møtet 8. februar.

Oslo Velforbunds «Prinsipper for byutvikling i Oslo»

Oslos byutvikling må baseres på bærekraftige mål for befolkningsvekst og en tydelig fremtidsvisjon for hvordan byen vår forblir et godt sted å bo også i fremtiden.

  • Byutvikling skal tilpasses eksisterende bomiljø.
  • Byutvikling skal være velfunderte prosesser som tar tilstrekkelig med tid.
  • Beboere, velforeninger og lokaldemokrati forøvrig skal ha mulighet til reell medvirkning på et tidligst mulig stadium.
  • Full konsekvensutredning skal utføres før beslutning om større endringer.

Ingen arrangement