Hadia Tajik, Arbeiderpartiet
Partilederforedrag

Hadia Tajik, Arbeiderpartiet

bookmark

Slik vil vi forandre Norge

torsdag 10. august 2017, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Etter hvert som valgdagen for stortingsvalget nærmer seg, snevres rommet for ideologi, lengre resonnementer og diskusjonen av store veivalg inn. Litteraturhuset har derfor invitert partiene til å holde hver sitt foredrag, hvor de kan gå i dybden, fortelle hvordan deres parti ønsker å forandre Norge, og presentere langsiktige løsninger på utfordringer som:

  • Arbeidsliv, økonomisk ulikhet og utvikling
  • Innvandring
  • Sentralisering og distriktene
  • Klima og miljø
  • Politikk i en polarisert verden
  • Hva skal vi med kultur?