Pensjon som utlån: Etikk, butikk eller politikk fra Oljefondet?

bookmark

Debattseminar

mandag 18. mai 2009, kl. 17:00

Sal: Kverneland (2. et)

Inngang: Billett

En fjerdedel av Oljefondets investeringer er ikke underlagt etiske retningslinjer. Dette er den delen av fondet som investeres i statsobligasjoner. Statsobligasjoner er lån som går rett i statskassa til andre stater, uten kontroll på hvordan pengene brukes eller hvordan prosessen for å ta opp lånet har vært. Norges Bank har forbud mot å investere i statsobligasjoner utstedt av Burma. Ellers finnes det ikke etiske retningslinjer for hvordan norske fremtidige pensjoner skal tjenes.

Bygger vi fremtidige generasjoners velferd ved å finansiere krig i Israel og Irak?
Er det greit at norske oljepenger kan bidra til illegitim gjeld og grove brudd på menneskerettighetene?

I en evaluering av fondets etiske retningslinjer konkluderer Finansdepartementet med at det er uaktuelt å utvide det etiske rammeverket for denne type investeringer, i frykt for at Oljefondet skal oppfattes som en politisk aktør.

Slett U-landsgjelda (SLUG) har lansert rapporten ”Borrow My Pension” og inviterer til debatt om det etiske grunnlaget for Oljefondets utlån gjennom investeringer i statsobligasjoner.

· Hva er de etiske utfordringene knyttet til investeringer i statsobligasjoner?

· Hva betyr det å være en ansvarlig investor og en ansvarlig utlåner i denne sammenheng?

· Hvordan sikre at Oljefondet etterlever sitt eget etiske grunnlag uten å oppfattes som en politisk motivert investor?

Innledere:
Øygunn Sundsbø Brynildsen, leder SLUG og forfatter av rapporten "Borrow my Pension"
Svein Flåtten, Høyre, medlem av Finanskomiteen
Stine Renate Håheim, leder av internasjonal ressursgruppe, AUF
Astrid Sverresdotter Dypvik, journalist (ordstyrer)

Påmelding: Til slug@slettgjelda.no

Ingen arrangement