Politikk i praksis

bookmark

Lørdagsforedrag ved Kjell Lars Berge

lørdag 29. august 2009, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Retorikk er politikk i praksis. Å sysle med politikk innebærer at man ønsker å påvirke sine medborgere om hvordan det samfunnet man deltar og inngår i, skal bygges opp og utvikles til det bedre. Skal man påvirke, må man også være i stand til å overbevise medborgerne gjennom ytringer. Og når man forsøker å overbevise andre mennesker gjennom ytringer om at man har gode løsninger på praktiske politiske utfordringer, er man retoriker. Følgelig er retorikk og demokrati to sider av samme sak. Når athenerne om lag 500 år før Kristus innførte demokratiet, etablerte de samtidig retorikken som politikkens viktigste arbeidsredskap. Professor i tekstvitenskap Kjell Lars Berge vil i dette foredraget drøfte retorikken som politikkens grunnleggende demokratiske redskap og illustrere ulike former av politisk retorikk.

Ingen arrangement