Psykoanalytikeren Werner Bohleber

bookmark

Ideality and Destructiveness

lørdag 9. mai 2009, kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

Inngang: Billett

Ideality and Destructiveness ­ – Toward a Psychodynamic of Religious Fundamentalism.

Werner Bohleber har gjennom mange år arbeidet med problemer omkring vold i samfunnet og har levert viktige bidrag om antisemittisme. Han deltok i IPAs arbeidsgruppe om Terror og terrorisme. Hans bidrag er viktig i relasjon til de debatter vi har i Norge nå omkring terrorisme, fundamentalisme og religioners relasjon til vold.

Foredraget vil foregå på engelsk.

Ingen arrangement