Rapportlansering: Har det global klimaeffekt å elektrifisere olje- og gassektoren?Images from the Johan Sverdrup field, August 2019. Additional captions TBD

Har det global klimaeffekt å elektrifisere olje- og gassektoren?

bookmark

Rapportlansering

torsdag 12. januar 2023, kl. 08:30 til kl. 09:30

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Offshore Norge

Inngang: Gratis

Elektrifisering med kraft fra land er det viktigste tiltaket for å nå næringens ambisiøse klimamål, men hva er den globale klimaeffekten?

 

 

Frokost fra 08.00. Arrangementet starter 08.30 og avsluttes senest 09.30.

Norsk olje- og gassindustri har som mål å halvere egne utslipp i 2030 og videre ned mot null i 2050. Elektrifisering med kraft fra land er det viktigste tiltaket for å nå næringens ambisiøse klimamål, men hva er den globale klimaeffekten?

Thema Consulting har på oppdrag fra Offshore Norge utarbeidet en rapport som vurderer den globale klimaeffekten av å elektrifisere olje- og gassektoren. På frokostmøte vil de legge frem sine funn etterfulgt av en panelsamtale. Amund Vik, statssekretær i Olje- og energidepartementet vil få overrakt rapporten.

I panelet:
Berit Tennbakk, Partner, Thema
Stig Schjølset, Fagsjef, Zero
Asbjørn Torvanger, Forsker, Cicero
Amund Vik, statssekretær i Olje- og energidepartementet

Arrangementet strømmes også til facebook

Ingen arrangement