Recovery – bare positivt?

bookmark

Panelsamtale

torsdag 2. november 2017, kl. 18:30 til kl. 21:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Inngang: Gratis

Recovery-orienterte helsetjenester innebærer tro på at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, til tross for psykiske helseutfordringer. Ph.d. Mike Slade (UK) innleder til samtale med representanter fra brukerfeltet og fagfeltet og belyser begrepet recovery fra ulike perspektiv.

Erfaringskompetanse ønsker å være en samfunnsaktør og jobber for å bedre tjenestene til mennesker med rus og psykiske helseproblemer og deres pårørende. Vi ønsker å påvirke tjenesteutviklingen i retning av at de blir mer demokratiske, mer lydhøre for brukeres og pårørendes erfaringer, kunnskap og meninger, og med det treffer bedre med sine tilbud.

Til grunn for videre utvikling behøver vi ulik kunnskap, og at kunnskap og erfaringer deles. Vi håper å få til en slik erfaringsutveksling ved å tilrettelegge for ulike møteplasser, denne gangen i form av en panelsamtale.

Begrepet recovery er et mye brukt og omtales også som en ønsket tilnærming for tjenesteapparatet i flere offentlige føringer. Recovery-orienterte helsetjenester tilstreber å støtte den enkeltes prosess mot et meningsfullt og tilfredsstillende liv, til tross for rus og/eller psykiske helseutfordringer. Vi vil belyse recovery begrepet nærmere, og innhente ulike oppfatninger av dette og den fokus det har fått i tjenestene. Videre vil vi spørre hva som kreves av ulike aktører for å få en recovery-orientert tjeneste, om det er det vi ønsker.

Hensikten med samtalen er å belyse muligheter og veier for en videre utvikling av bedre tjenester for mennesker med alvorlige, sammensatte og langvarige rus og/eller psykiske lidelser.

Mike Slade (UK. Universitet i Nottingham) vil innlede til en samtale der Inger Kari Nerheim (Veiviserprosjektet i Helse Stavanger HF), Tommy Sjåfjell (A-larm), Jill Arild (Mental Helse) og Anders Skogen Wenneberg (Ahus, Moegna døgnenhet) vil delta. Lars Lien (NK ROP) vil lede samtalen.

Det vil avslutningsvis bli åpnet kort for spørsmål fra salen, og det vil bli tatt opptak av samtalen for å gjøre redigerte versjoner av innleggene tilgjengelig på våre nettsider.

Arrangementet varer til ca. kl. 21.00.

Ingen arrangement