Recovery og menneskerettigheter i norsk psykiatri 1

Recovery og menneskerettigheter i norsk psykiatri

bookmark

Recoveryseminar - En kveld ledet av Erik Wold

mandag 6. mars 2023, kl. 17:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Recoverystiftelsen

Inngang: Gratis

«there is no health without mental health, and there is is no mental health without human rights» (Dainius Pūras)
Vi får besøk av flere store navn som har sterke meninger om dette temaet.

Du får møte:
Tonje Karna Finsås som har gitt ut diktsamlingen «Fra mørket til lyset».
Aslk Syse, professor ved det juridiske fakultet.
Robert Withaker, journalist og forfatter.


Dainius Pūras
Dainius Pūras is professor of child psychiatry and public mental health at Vilnius University, Lithuania. Since 2018 he is  director of the Human rights monitoring institute – NGO based in Lithuania. Among positions he was holding, he was  President of Lithuanian Psychiatric Association, Dean of Medical Faculty of Vilnius University, President of Baltic Association for Rehabilitation. During the years 2007-2011 Dainius Pūras was a member of the UN Committee on the rights of the child.  During the years 2014 – 2020 he was serving as a UN Special Rapporteur on the right to physical and mental health.

Prof. Pūras has been actively involved in national and international activities in the field of developing and implementing evidence-based and human rights based health-related policies and services, with special focus on children, persons with mental health conditions and other groups in vulnerable situations and issues related to promotion of mental health and prevention of all forms of violence.  His main interest is management of change in the field of health-related services regionally and globally, with main focus on operationalization of human rights based approach through

Ragnfrid Kogstad
Ragnfrid Kogstad er sosiolog og professor emeritus i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet, med doktorgrad fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandlingens tittel var «Fortellinger fra andre posisjoner» og er basert på mange hundre historier fra personer som har erfaringer med psykisk helsevern. Hun har forsket inne ulike samfunnsfaglige områder, men har de siste årene hatt hovedfokus på etikk, menneskerettigheter og ulike veier til humane, ikke-krenkende hjelpetilbud.

Michelle Funk
Dr Michelle Funk er enhetsleder for WHOs team for politikk, lov og menneskerettigheter. Hun er ansvarlig for tverrgående arbeid knyttet til politikk, planlegging, tjenesteutvikling, menneskerettigheter og lovverk på tvers av enhetene for psykisk helse, hjernehelse og rusmiddelbruk ved Institutt for psykisk helse og rus. Hun leder WHO QualityRights Initiative som bygger kapasitet hos interessenter til å forstå og fremme menneskerettigheter og tilnærminger til gjenoppretting, og støtter land til å utvikle tjenester, retningslinjer og lover i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder.

 

Arrangementet foregår på norsk og engelsk.

Ingen arrangement