Religionenes skyggesider

Religionenes skyggesider

bookmark

Hva kan gjøres for å hjelpe?

onsdag 1. februar 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Human-Etisk Forbund

Inngang: Gratis

Det er liten tvil om at religiøs tro kan ha en positiv effekt for mange troende, men religionene har også negative konsekvenser for mange. Særlig i strenge og lukkede miljøer er dette tydelig, men også i mer vanlige religiøse miljøer kan man få negative opplevelser så sterke at de kan karakteriseres som traumer. Personer som har brutt ut av slike miljøer kan slite med problemer i lang tid, i tillegg til at de kanskje mister kontakt med venner, og i noen tilfeller også sin egen familie.

På møtet vil vi høre om noen slike skjebner, og samtale om hva som kan gjøres for å hjelpe dem som sliter med slike problemer. Vi starter med korte innledninger fra tre personer:

  • Aslaug Olette Klausen, forfatter av boken «Ingen er så trygg i fare»
  • Håkon F. Høydal, journalist i VG og forfatter av boken «Frihetens øyeblikk» om Abida Raja
  • Brith Dybing, spesialsykepleier ved Oslo universitetssykehus som har skrevet masteroppgave om «Troen som ble en byrde» og er styremedlem i Hjelpekilden.

Etter innledningene vil Ingunn Steen Andersen, som er seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund, lede en samtale om disse temaene.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Ingen arrangement