Retorikken er tilbake!

bookmark

Debatt

tirsdag 16. mars 2010, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, HF, UiO

Inngang: Gratis

Et nytt, fullblods retorikkstudium er endelig på plass ved Universitetet i Oslo. Hva kan studiet bidra med i offentligheten, i arbeidslivet og i akademia? Innledninger ved Kjell Lars Berge, Hans Petter Graver, Sine Halkjelsvik Bjordal, Jens Elmelund Kjeldsen, Trine Syvertsen og Øyvind Østerud.

Ingen arrangement