Rett på sak

bookmark

Hvor norsk er Svalbard?

mandag 12. februar 2018, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen, Oslo krets

Inngang: Gratis

Advokatforeningens Harald Alfsen har denne gangen invitert Per Arne Totland, forfatter av bøkene Om hundre år er allting gjemt og Kaldfront. De vil gi juridisk innsikt i rettsreglene på Svalbard, diskutere Svalbardtraktaten som unik folkerettslig konstruksjon og Svalbards folkerettslige status i dag.

Ingen arrangement