Rudolf Steiners liv og tanker

bookmark

tirsdag 12. mai 2009, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Flux

Inngang: Billett

Inspirert av boken "Rudolf Steiner – Liv og tanker" vil et panel på tre bestående av Cato Schiøtz, Henrik B. Tschudi og  Sissel Jenseth innlede om hvem Rudolf Steiner egentlig var og hvordan hans tanker lever i dagens samfunn. Dialogen er naturligvis avhengig av deltakere i både publikum og panel, og noen av spørsmålene som vil bli stilt er:

* Hvem var egentlig Rudolf Steiner, og hva var drivkraften i hans arbeid?
* Forholdet mellom det mystiske (okkulte) og det rasjonelle.
* Hva kjennetegner en antroposof? Hvor langt må en antroposof følge Steiner?
* Forholdet mellom kunnskap og erkjennelse.
* Steiners (antroposofiens) forhold til bevissthet, frihet, og til religion og kristendom.
* Steiner og dagens kriser: Pedagogikk/Skole. Økonomi. Forvaltning. Kunst og kultur. Helse. Jordbruk.

Cato Schiøtz er advokat, skribent og en aktiv antroposof med bl.a. egen økologisk gardsdrift og inititativtaker til og rådgiver på utallige antroposofiske prosjekter i Norge.

Henrik B. Tschudi er grunnlegger, redaktør og styreleder i Stiftelsen Flux samt en aktiv bidragsyter til samfunnsdialogen.

Sissel Jenseth er skribent og arbeider til daglig i Syklistenes Landsforening. Hun sitter i styret i Antroposofisk Selskap i Norge og er redaktør for nyhetsbrevet AntroPost

Ingen arrangement