Russerfangene

bookmark

Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne

tirsdag 13. mai 2008, kl. 17:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Humanist Forlag

Inngang: Gratis

Velkommen til lansering av Russerfangene. Sovjetiske krigsfanger i Norge og deres skjebne av Einar Kr. Steffenak.

Som et resultat av storkrigens råskap havnet nærmere 100 000 russiske krigsfanger i tyske fangeleire i Norge. De var god arbeidskraft for tyskerne og under slavelignende forhold bidro de til å bygge Norge. Steffenak snakker om russerfangene, behandlingen de fikk under og etter krigen, og deres betydning for Norge — et glemt kaptittel i norsk etterkrigshistorie. Vi får også høre om nordmenn som engasjerte seg i russerfangenes skjebne, og som satt egne liv på spill for å kunne hjelpe.

Ingen arrangement