Russland 1917-2017

Russland 1917-2017

bookmark

Arven etter den russiske revolusjon

tirsdag 3. oktober 2017, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Forlaget Vigmostad & Bjørke

Inngang: Gratis

Per Egil Hegge og Kjartan Fløgstad diskuterer arven etter den russiske revolusjon på Litteraturhuset 3. oktober. Samtalen vil bli ledet av Erika Fatland, som ga ut boken Sovjetistan i 2014. Mye kunnskap om vårt store naboland blir med andre ord samlet mellom Litteraturhusets vegger denne kvelden.

To forfattere med forskjellig blikk på Russland. Det blir det en fascinerende samtale av.

I år er det 100 år siden dramatiske hendelser i 1917 sendte både Russlands og verdens historie i en helt ny og uforutsett retning. I boken Russland 1917 skriver Per Egil Hegge om dette høydramatiske året, som ikke kan forstås uten at man samtidig berører både årsakene og de enorme historiske konsekvensene.

I 40 år har Kjartan Fløgstad reist i Russland. Fra Sibir til Østersjøen, fra Svartehavet til Kolahalvøya har han sett stadig nye sider av vårt forunderlige naboland. I boken Trans-Sovjet ekspress oppsøker han restene av Sovjetunionen slik de ser ut i dag – arkitektur, byplaner og monumenter. Hva er det som står igjen etter dette korte hundreåret med sovjetsosialisme, spør Fløgstad.

Per Egil Hegge er journalist og redaktør. Han var ansatt i Aftenposten fra 1962 til 2005. Hegge har utgitt flere biografier, debattbøker og bøker om språk.

Kjartan Fløgstad har skrevet over tjue romaner og en lang rekke essaysamlinger, dikt, skuespill og biografier.

Ingen arrangement