Russlandskonferansen 2017Foto: Creative Commons /CC BY-SA 3.0/ Alvesgaspar

Russlandskonferansen 2017

bookmark

Konkurrerende virkeligheter

fredag 1. desember 2017, kl. 08:30 til kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: NUPI

Inngang: Gratis med påmelding

Hybrid krigføring i Ukraina og lekkede dokumenter under den amerikanske presidentvalgkampen har ført til diskusjon rundt fenomenet russisk propaganda og påvirkning.

Eksemplene over er bare to av en serie av hendelser som har ført til stadig mer snakk om russisk bruk av propaganda, desinformasjon og påvirkningsoperasjoner. Media har til alle tider og i alle land blitt brukt til politisk påvirkning, men eksemplene over antyder at det finnes en spesifikk russisk tilnærming til bruken av sosiale og tradisjonelle medier for å utøve politisk kontroll og innflytelse. Og etter hvert som internett spiller en stadig større rolle i livene våre, vil sosiale media med stor sannsynlighet bli et enda mer relevant domene for politisk konflikt.

Russlandskonferansen 2017 ønsker å ta diskusjonen rundt dette ett steg videre. Vi vil diskutere den viktige, men ofte oversette, innenrikspolitiske konteksten for russiske myndigheters bruk av propaganda og desinformasjon. I hvilken grad er vinklingen på nyhetsformidling/ desinformasjon styrt av innenrikspolitiske hensyn? I tillegg vil vi selvfølgelig også diskutere internasjonal politikk: Hva forteller bruken av – og diskusjonen om – politiske påvirknings-operasjoner om russisk utenrikspolitikk og om forholdet mellom Russland og Vesten?

Målet er i hvert panel å trekke frem ulike perspektiver for bedre å kunne skille realiteter fra hype og dermed kunne bidra til en mer nyansert diskusjon om strategiske begrunnelser og mulige effekter.

Påmelding

Arrangementet foregår på engelsk.

Ingen arrangement