Så godt å se deg!

bookmark

Å være venn i krisetider

mandag 11. februar 2008, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Salsa Forlag

Inngang: Billett

Å være venn i krisetider er ikke lett. Det finnes ingen oppskrift. Hvert menneske er unikt. Hver situasjon er spesiell. All sorg oppleves forskjellig og bearbeides på ulike måter.
Er det likevel noen erfaringer vi kan dele? Noe viktig vi kan minne hverandre om? Noe som gjør oss bedre istand til å være den vennen vi ønsker å være for en som trenger akkurat oss? 

For mange av oss vet ikke alltid hva vi skal gjøre når en venn, et familiemedlem eller en kollega blir alvorlig syk, eller kommer i en annen type livskrise. Skal vi ta kontakt med en gang? Eller skal vi være tilbakeholdne først, og la vår venn få tid og ro sammen med sine aller nærmeste? Hva skal vi si? Og hva kan vi bidra med for å gjøre situasjonen lettere å håndtere? 

Salsa forlag inviterer til debatt med utgangspunkt i boka Så godt å se deg! Å være venn i krisetider. Innledere er ovelege ved akuttmedisinsk avdeling på Universitetssykehuset i Tromsø Mads Gilbert, venneforsker Arnfinn J. Andersen og leder av ungdomsgruppen i kreftforeningen Nina Adolfsen. Møteleder er Cesilie Tanderø.

For det du velger å gjøre, kan sette en gullkant på livet for en annen, og gjøre dagene gode!

Ingen arrangement