Saklig søndag 52Foto: Creative commons

Saklig søndag

bookmark

Øystein Sørensen om det norske demokratiet

søndag 3. februar 2019, kl. 13:00 til kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Tanum Litteraturhuset og Litteraturhuset

Inngang: Gratis

For hundre år siden ble det norske demokratiet utfordret av revolusjonære kommunister, og siden har man sett ulike former for ekstremisme i Norge, både fra høyre og fra venstre. Det norske demokratiet har så langt vist stor motstandskraft i møtet med antidemokratiske strømninger. Skyldes denne motstanden flaks og tilfeldigheter, eller finnes det en særnorsk politisk kultur og tradisjon som avviser ekstremismen? Er politisk ekstremisme en trussel mot demokratiet i dag, og er det noe å lære av erfaringer fra mellomkrigstiden?

Sammen med Nik. Brandal har Øystein Sørensen skrevet boka Det norske demokratiet og dets fiender. Nå kommer Sørensen til Litteraturhuset for å fortelle om det norske demokratiets historie og fremtid.

Ingen arrangement