Samfunn og demokrati 1

Samfunn og demokrati

bookmark

Institusjoner i endring

torsdag 23. november 2017, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Inngang: Gratis

Samfunnsdebatten forandrer karakter. Velgerne er i bevegelse og viktige samfunnsinstitusjoner er i endring. Betyr det at demokratiet også er i ferd med å omformes? UIO, ISF og FAFO inviterer til spennende debatt og innlegg på Litteraturhuset.

 

Arrangementet markerer avslutningen på forskningsprosjektet Institusjonell endring i et demokratisk samfunn ledet av professor Fredrik Engelstad ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UIO. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

 

Arrangementet er todelt:

 

Del 1 (på engelsk):

Innledning av professor Hanspeter Kriesi fra  Europa-universitetet i Firenze. Han vil snakke om endringer i demokratiet i Europa, med et spesielt blikk på Norge og Norden. Kriesis innlegg vil bli etterfulgt av kommentarer fra Cathrine Holst (UIO) og Kari Steen-Johnsen (ISF).

 

Del 2 (på norsk):

Debatt om den nordiske modellen. Innledninger ved Sissel Trygstad (Fafo) , Anniken Hagelund (UIO) og Fredrik Engelstad (UIO). Professor Göran Ahrne fra Stockholms Universitet vil presentere en sammenfattende kommentar til slutt.

 

Prosjektet «Institusjonell endring i et demokratisk samfunn» er et samarbeid mellom ISS/UiO, ISF og Fafo. Det ble igangsatt etter den siste NFR-evalueringen av sosiologi for å bidra til å styrke teoriutviklingen i faget. Prosjektet har generert tre bøker, hvorav den siste er på vei til forlaget nå.

 

Bok 1: Cooperation and Conflict the Nordic Way

Bok 2: Institutional Change in the Public Sphere

 

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

 

Velkommen!

Ingen arrangement