Seminar om ukrainsk litteratur og samoversettelse

Seminar om ukrainsk litteratur og samoversettelse

bookmark

torsdag 13. april 2023, kl. 09:00 til kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: NORLA - Norwegian Literature Abroad, Norsk Oversetterforening, Tidsskriftet Mellom og Den Ukrainske Forening i Norge

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube

I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina ønsker mange norske forlag å utgi ukrainsk skjønnlitteratur. Et hinder på veien er mangelen på oversettere fra ukrainsk til norsk.

På dette halvdagsseminaret får vi vite mer om ukrainsk litteratur etter 1990, om særtrekk ved ukrainsk språk og om hvordan vi kan rekruttere flere oversettere fra ukrainsk ved hjelp av samoversettelse.

Ingen arrangement