Skal samfunnsgevinster telle? 1

Skal samfunnsgevinster telle?

bookmark

Ny prioriteringsmelding for en ny tid

torsdag 26. januar 2023, kl. 08:00 til kl. 11:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Pfizer Norge

Inngang: Gratis- påmelding

Duchennes muskeldystrofi (DMD) er en svært alvorlig muskelsykdom som gjør at musklene ikke utvikles som de skal og etter hvert svinner bort.

Det finnes ingen kur og dagens behandlingstilbud er først og fremst symptomlindrende. Sykdommen rammer i hovedsak unge gutter.

Oslo Economics har, på oppdrag fra Pfizer Norge, regnet ut kostnadene forbundet med Duchennes muskeldystrofi i Norge. De finner at kostnadene som ikke er direkte relatert til helsevesenet er åtte ganger så høye som de direkte helsekostnadene.

Men i dag blir ikke disse kostnadene regnet med når det gjøres helseøkonomiske analyser som helsemyndighetene bruker for å veie nye behandlingsmetoder opp mot prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet. Derfor blir fremtidige behandlinger, for eksempel mot Duchennes, aldri kostnadseffektive.

Vi presenterer rapporten fra Oslo Economics på et frokostmøte på Litteraturhuset torsdag 26. januar og spør: Bør samfunnsgevinster inn i de kost-nytte-vurderingene som ligger til grunn for prioriteringer i helsevesenet – slik det praktiseres i alle andre sektorer?

 

Deltakere:

Moderator: Siri Gulliksen Tømmerbakke, seniorrådgiver i Kruse Larsen.

  • Joachim Henriksen, kommunikasjonssjef i Pfizer Norge
  • Christoffer Bugge, senior manager i Oslo Economics
  • Carl Tollef Solberg, lege, filosof og seniorforsker ved Senter for medisinsk etikk, UiO.
  • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
  • Jan Frich, områdedirektør Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Hans Olav Melberg, professor i helseøkonomi ved Universitetet i Tromsø

Deltakere i debatt:

  • Tone Trøen, leder av helsekomiteen på Stortinget for Høyre
  • Tuva Moflag, andre nestleder i arbeids og sosialkomite på Stortinget for Arbeiderpartiet
  • Jan Frich, FHI
  • Hans Olav Melberg, UiT

 

Tema for debatt:

Behovene øker mer enn budsjettene, både på grunn av forventninger i befolkningen og den medisinske utviklingen. Hva må til for å balansere ressursene med behovene i norsk helsevesen i fremtiden? Bør vi ta med samfunnskostnadene i beregningene? Skal pårørendes belastning regnes med?

Ingen arrangement