Did Hemingway Write Trans Literature? 1

Skrev Hemingway translitteratur?

bookmark

Foredrag ved Torrey Peters

onsdag 31. mai 2023, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Priser: Ordinær 70,-

Oppdatert onsdag 05. juli 2023, kl. 11:03

11:03

Hva er translitteratur? Er det bare litteratur av forfattere som identifiserer seg som trans, eller kan det tenkes som en linse å lese gjennom, eller en egen type oppmerksomhet? Og hvis det er det siste: Hvilken tradisjon kan vi plassere translitteratur innenfor?

I dette foredraget vil den amerikanske forfatteren Torrey Peters argumentere for at røttene til moderne translitteratur kan finnes hos tidligere verk som utforsker performativ maskulinitet, men som jevnt over har blitt lest som verk uten nevneverdig utforskning av kjønn og kjønnsidentitet. Foredraget vil hovedsakelig fokusere på Ernest Hemingway, men med små krumspring til Per Petterson, Thomas Mann, Karl Ove Knausgård, Evelyn Waugh og farmakologien bak kroppsbyggeres steroidregimer.

Torrey Peters braste inn på den internasjonale litteraturscenen med debutromanen Detransition, Baby (til norsk ved Kirsti Vogt), en varm og intelligent utforskning av kjønn, foreldreskap og livet som trans. Romanen ble blant annet nominert til The Women’s Prize for Fiction, og blir hyllet for komplekse transkarakterer og for å tegne et sannferdig bilde av transmiljøet i New York.

Foredraget vil være på engelsk. Peters kan også høres i samtale med Carline Tromp om Detransition, Baby tirsdag 30. mai kl. 19.00.

Ingen arrangement