Skyldig?

Skyldig? Funksjonshemmedes møte med strafferettspleien

bookmark

Boklansering

onsdag 8. mars 2023, kl. 17:00 til kl. 18:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Universitetsforlaget

Inngang: Gratis - ingen påmelding.

Arrangementet strømmes også direkte på Youtube

Universitetsforlaget inviterer til boklansering på Litteraturhuset!

Enhver person som er mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, kan oppleve sårbarhet i møte med politiet og de øvrige tjenestepersonene i straffesakskjeden. Funksjonshemmede kan imidlertid møte særlig store utfordringer, noe som kan utgjøre alvorlige trusler for deres rettssikkerhet. Funksjonshemmede kan ha reduserte muligheter til å forstå og bli forstått i en straffeprosess. Spriket mellom de menneskerettighetene de har, og dagens praksis kan sies å være påfallende stort.

Vel møtt!

Ingen arrangement