Slaveri og Islam

Slaveri og Islam

bookmark

Ignorert Historie?

onsdag 28. februar 2018, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Ex-Muslims of Norway

Inngang: Gratis

Mens ingen Abrahamistisk religion har forbudt slaveri i deres ”hellige” bok, mener de fleste muslimer at Islam har forbudt slaveri. Har de rett i det? Hva sier islamske kilder om slaveri? Fantes slaveri i den muslimske historien? Og hva med dagens situasjon i den muslimske verden?

Ingen arrangement